Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Aktuellt

XOLA! — visa din film på utomhusbio

En kurs för dig som vill prova på att jobba med journalfilm och utomhusbio! Filma de nyheter du tycker är viktigast. Vad vill du berätta, vad vill du visa? Jobba i redaktion ihop med andra, och diskutera bilder av staden du lever i. Arra filmvisningar utomhus, och se dina egna filmer på stor duk tillsammans med inbjuden publik.

  • Malmö
  • Pågår i september
  • Kursen är gratis
  • Läs mer

Vernissage och mingel: Ljud i porten

Den 1 juli 2016 öppnar vi ett nytt konstrum på kontoret på Swedenborgsgatan i Stockholm – eller snarare utanför. Samtidigt inviger vi vår nya infoskylt i fönstret, som tagits fram av Byggstudio. Kom och fira med oss!

  • Konstfrämjandets kansliSwedenborgsgatan 1, Stockholm
  • Fredag 1 julikl 15-17
  • Läs mer

Besök Konstfrämjandet i sommar

Konstfrämjandet finns i hela landet, och i sommar pågår många olika utställningar, workshops och andra möten med konst. Här kommer några tips på aktiviteter som arrangeras av, eller i samarbete med, våra distrikt.

Ny satsning på konst för flera

Konstfrämjandet befinner sig ständigt i mötet mellan gräsrotsrörelser och professionellt konstliv. Det är där vi kan främja konst som är relevant för många, konst som utgår från både professionella och ideella intressen, där flera kan vara med och definiera konstens innehåll och kvalitet. 

Allvarliga brister i museiutredningen

Trots att konsten gör ett konkret och klargörande arbete i museerna osynliggörs den i museiutredningen. Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma ännu fler till del, skriver Konstfrämjandet i en debattartikel.