Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Aktuellt: Mars 2016

Nyheter

Allvarliga brister i museiutredningen

Trots att konsten gör ett konkret och klargörande arbete i museerna osynliggörs den i museiutredningen. Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma ännu fler till del, skriver Konstfrämjandet i en debattartikel.

  • Gräsrotsrörelsernas historia uppmärksammas i nytt projekt

    Stockholm Hur har enskilda medborgare, aktivister och gräsrotsrörelser organiserat sig och arbetat för att påverka samhället och staden under 1900-talet? Det undersöker Konstfrämjandet i projektet Gräsrotsarkivet.

    Läs mer