Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Aktuellt: April 2016

Nyheter

Ny satsning på konst för flera

Konstfrämjandet befinner sig ständigt i mötet mellan gräsrotsrörelser och professionellt konstliv. Det är där vi kan främja konst som är relevant för många, konst som utgår från både professionella och ideella intressen, där flera kan vara med och definiera konstens innehåll och kvalitet.