Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Allvarliga brister i museiutredningen

Trots att konsten gör ett konkret och klargörande arbete i museerna osynliggörs den i museiutredningen. Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma ännu fler till del, skriver Konstfrämjandet i en debattartikel.

Läs inlägget i sin helhet hos Dagens Arena