Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Konstfrämjande böcker: Den fria leken

Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion är en av många böcker som Konstfrämjandet gav ut 2017. Redaktör Katrin Ingelstedt med form av Aron Kullander-Östling.

Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion

  • Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion. Redaktör Katrin Ingelstedt (2017), 140 kr exkl porto.
  • Boken finns till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1 och kan även beställas från info@konstframjandet.se
  • I boken diskuteras den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Bokens texter rör sig fram och tillbaka mellan en nutid och sent 1960-tal, och tecknar en bild av en rörelse som använder konstaktionen som metod för att skapa samhällsförändring. Leken är en unik frizon i gränslandet mellan ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse.
  • Boken ges ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande i samarbete med Västerås konstmuseum, Konstfack och Västmanlands läns museum.
  • Läs mer om övriga böcker som Konstfrämjandet gett ut under året här.