Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Konstfrämjande böcker: Side-Show

Side-Show - Konsten som deltagande samhällsaktör sammanfattar projektet som under 2016 nyproducerade en serie temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved. Boken diskuterar även projektets kärnfrågor tillsammans med andra aktörer i samtidskonstfältet.

 

 

Side-Show

  • Side-Show: Konsten som deltagande samhällsaktör,  redaktörer Therese Kellner och Nina Øverli (2017), 120 kr exkl. porto.
  • Boken finns till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1 och kan även beställas från info@konstframjandet.se
  • Vad är det som håller oss samman och vad är det som skapar ett samhälle?
  • Det är frågor som konstnärerna i Side-Show har engagerat lokalbefolkning Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved med. Till 4 kommuner i Jönköpings län har curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli bjudit in 4 konstnärsgrupper: Osynliga teatern, Poste Restante, The Non Existent Center och Wochenklausur.
  • Vid sidan av konstens traditionella vägar fann de nya möjligheter att skapa möten och delaktighet mitt i några småländska samhällens sociala skeenden.
  • Läs mer om övriga böcker som Konstfrämjandet gett ut under året här.