Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Ljud i porten — Audiorama presenterar Theodor Kentros

Foto: Walter Berge
Under hösten 2022 presenterar Konstfrämjandet ett samarbete med Audiorama, som bjudit in tre tonsättare att skapa nya ljudkonstverk för ljudkonstgalleriet Ljud i porten på Swedenborgsgatan. Från och med sista oktober hörs Theodor Kentros verk 41044.

Theodor Kentros är tonsättare och musiker, baserad i Stockholm. Läs mer om verket här och mer om Kentros här.

  • Porten till Konstfrämjandets kansliSwedenborgsgatan 1
  • 31 oktober–13 november 2022Måndag–fredag 16:00–19:00, lördag–söndag 12:00–19:00
  • Extern länk