Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Öppen nätverksträff med AOOO – Hur är vi sårbara?

Nätverket AOOO bjuder in till ett seminarium om de samtida utmaningar för konstnärliga verksamheter.

I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd.

 

Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?

 

Nätverket AOOO samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket finna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför.

 

Under nätverkets första träff utforskar vi tillsammans med inbjudna föreläsare samtida hot och utmaningar i en nordisk och europeisk kontext, samt hur offentlig kulturpolitik påverkar konstens utrymme och uttryck. Eftermiddagens föreläsningar är öppna för alla.

 

Välkommen!
Schema
13.00 – Introduktion
13.15 – Igor Stokfiszewski, Krytyka Polityczna
14.00 – Calle Nathanson, Folkets hus och Parker
15.00 – Livia Pancu, tranzit.ro
16.00 – IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)
17.00 – Avslutning

 

Begränsat antal platser, för att delta anmäl dig här: http://goo.gl/v94Dar senast den 26/4.
I nätverket ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in Solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK). Träffen genomförs med stöd av Nordisk Kulturkontakt, Konstfrämjandet, Polska Institutet och Iaspis, Konstnärsnämndens Internationella program för bild- och formkonstnärer.
Kontakt
Caroline Malmström, 0735826391, caroline.malmstrom@konstframjandet.se
Sebastian Dahlqvist, 0761870050, sebastian.dahlqvist@artlabgnesta.se

  • Iaspis/KonstnärsnämndenMaria skolgata 83
  • 3/5 2018kl 13
  • Fri entré