Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Stoppa den planerade avverkningen av skogen i Luokta-Mávas sameby

Folkrörelsernas Konstfrämjande stödjer kravet om att Sveaskog ska dra tillbaka sina avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby.

Statligt ägda Sveaskog planerar att avverka minst 1000 fotbollsplaner naturskog i Luokta-Mávas sameby, södra Norrbotten. Samebyns vinterbetesland är redan hårt kalavverkat. Under de senaste 50 åren har redan hela 70% av marklaven, som renen är beroende av för sin överlevnad, försvunnit i Sápmi. Nu hotas de allra sista återstående ”öarna” av naturskog av Sveaskog.
 
Skriv under namninsamlingen och stötta arbetet med att stoppa avverkningen här.
 
Mer information finns här
 
#StandWithLuoktaMávas