Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Utgivningsverksamhet

Konstfrämjandet har producerat och varit med och producerat en rad böcker i år som vi har till försäljning på vårt kansli. Det går även bra att beställa böckerna.

 

Aktuella böcker utgivna av Konstfrämjandet, eller i samarbete med Konstfrämjandet.

 

 • Bakom gardinerna – hemmet i svensk konst under nittonhundratalet – Katarina Wadstein MacLeod, utgiven tillsammans med bokförlaget Atlas.
 • Jubileumsantologi: Konstfrämjandet 70 år (2017), red. Niklas Östholm, 170 kr.
 • Om svensk konst och kulturpolitik. En spännande resa från ett dunkelt mötesrum 1945 och drömmar om grafik för alla, till deltagarbaserade aktiviteter i offentliga rum idag. I ljuset av historien tecknas, utifrån olika teman, konturerna av var Konstfrämjandet befinner sig just nu
 • Folksamhuset. Arkitekturen, konsten och interiören (2017), red. Niklas Östholm, 180 kr.
 • Genom den tidigare Folksam-medarbetaren Stig Karels berättas om husets arkitektur, konst och interiör. Boken är upplagd som en av Stig Karels visningar av huset, där personporträtt varvas med historiska händelser och reflektioner kring konst och estetiska uttryck.
 • Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion (2017),  red. Katrin Ingelstedt, 140 kr.
 • I boken diskuteras den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Bokens texter rör sig fram och tillbaka mellan en nutid och sent 1960-tal, och tecknar en bild av en rörelse som använder konstaktionen som metod för att skapa samhällsförändring. Leken är en unik frizon i gränslandet mellan ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse.
 • Side-Show (2017), red. Therese Kellner och Nina Øverli, 120 kr.
 • Vad är det som håller oss samman och vad är det som skapar ett samhälle? Det är frågor som konstnärerna i Side-Show har engagerat lokalbefolkning Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved med, i temporära och performativa arbeten. Boken är mer än en dokumentation av projektet. Här ryms såväl samtal med andra arrangörer som diskussioner om konstens och kulturpolitikens möjligheter att finna nya vägar, för att nå en publik utanför de etablerade konstinstitutionerna.
 • Glas är massa i rörelse (2017), Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson, Malin Pettersson Öberg, Axel Andersson (red.), 160 kr.Vad innebär det att gå från industrisamhälle till postindustriell kunskapsekonomi? Från levande landsbygd till glesbygd? Massa i rörelse är en konstnärlig undersökning av en plats i förändring. 6 konstnärer ger skilda perspektiv på olika sidor av det småländska Glasriket. Vilken roll har glaset spelat – som bruksvara, konstverk, teknologi, hantverk, objekt, idé och gemenskap – historiskt och var befinner det sig i dag? En plats som är både bild och materia.
 • Inga kärleksbrev idag heller – fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar, (2015) Marika Troili, 120 kr exkl porto.
 • I flera år har Marika Troili, konstnär och timanställd brevbärare, följt Posten och sett brevbäraryrket förändras. I boken undersöks vad som händer med yrkesstolthet och kunskap när ett företag försöker effektivisera sin verksamhet genom oräkneliga omorganisationer.
 • Konst för alla, (2017), red, Sara Edström, kostnad för porto.
 • Konstvärlden är fylld av koloniala föreställningar, strukturell diskriminering och klassförtryck – en studie om ungas relation till det etablerade konstfältet, (2015), kostnad för porto.
 • Plats till plats (In English Place to Place), (2017), red Lisa Torell, 120 kr exkl porto.
 • I boken berättar 9 konstnärer om sitt arbete med konst på en plats. Och hur konsten både blir till och blir en del av en plats. Främst på platser utanför etablerade konstrum. Det handlar inte om offentlig konst som vi vanligtvis känner den. Boken visar upp ett spektrum av konstnärliga metoder att arbeta med plats.
 • 9 artists artist about their work with art in one specific place. And how the art both becomes a place and becomes part of a place. Mainly in places outside established artrooms. It’s not about public art as we usually know it. The book shows a range of artistic methods to work with place.

 

Övriga böcker till försäljning

 

 • 10°C – Recept från Forsmarks skärgård – Carl Johan Erikson & Karin Willén, 220 kr exkl porto.
 • Barnstugan – Mattias Åkeson, 120 kr exkl porto.
 • Att ställa ut i någon annans huvud – Camilla Carlsson & Malin Lobell, 100 kr exkl porto.
 • Strejkkonsten – Ingela Johansson, 150 kr exkl porto.
 • Skiss – red. Anders Widoff, kostnad för porto.
 • Sossial skulptur – Lott Alfreds & Charlotte Åberg, kostnad för porto.
 • Föreställningar om det gemensamma – Karin Hansson, 75 kr exkl porto.
 • Ta plats! – red. Karin Faxén Sporrong, Po Hagström & Niklas Östholm, kostnad för porto.
 • Visit Norrtuna – Ruben Wätte, 200 kr exkl porto.
 • Farligt land – Terra Pericolosa – Ruben Wätte, 250 kr exkl porto.

 

Vill du köpa ett exemplar? Kontakta niklas.ostholm@konstframjandet.se