Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Medlemmar

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bl a vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.

Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer. Sex av distrikten har egna utställningslokaler, bl a i Karlstad och Malmö. Distrikten drivs dels genom professionella konstvetare, konstnärer och förmedlare, dels genom frivilligarbete. Medlemsavgiften är 3000 kr/år.

 

Vi vill tillsammans med våra medlemmar skapa ett bättre samhälle. Våra medlemmar spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och rymmer tillsammans 5 miljoner medlemmar.

 

Vi utgår från våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

 

Konstfrämjandets medlemmar

 

Konstfrämjandets distrikt

 

 

Erbjudanden från Grafiska sällskapet till andra medemmar i Konstfrämjandet