Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Medlemmar

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bl a vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.

Konstfrämjandets medlemmar består av konstfrämjandets distrikt och andra organisationer. Vi vill tillsammans med våra medlemmar skapa ett bättre samhälle. Våra medlemmar spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och rymmer tillsammans 5 miljoner medlemmar.

 

Vi utgår från våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

 

Konstfrämjandets medlemmar