Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Medlemmar

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bl a vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.

Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer. Sex av distrikten har egna utställningslokaler, bl a i Karlstad och Malmö. Distrikten drivs dels genom professionella konstvetare, konstnärer och förmedlare, dels genom frivilligarbete. Medlemsavgiften är 3000 kr/år.

 

Som medlem i Konstfrämjandet får du:

  1. tillgång till aktuell samtidskonst och direktkontakt med konstnärer med ”folkrörelsekänsla”
  2. möjlighet att utveckla samarbetsprojekt mellan Konstfrämjandet och den egna organisationen, t ex en – utställning på en arbetsplats eller ett nytt konstverk som utgår från den aktuella medlemmen
  3. inbjudningar till öppningar, föreläsningar, seminarier och workshops
  4. tillfälle till inköp av grafisk konst till rimliga priser
  5. delaktighet i en unik och stolt historia av att möjliggöra ”en konst för alla”

 

Konstfrämjandets medlemmar

 

Konstfrämjandets distrikt