Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Styrelse

 • Ordförande
 • Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen

 • Ledamöter
 • Lina Sofia Lundin, Kfr Dalarna

 • Mathias Vepsä, SAP

 • Louise Malmström, ABF Östergötland

 • Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund

 • Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker

 • Leif Jonsson, Kfr Västmanland

 • Inger Kraft Etzler, Bygdegårdarnas Riksförbund

 • Greta Burman, Sveriges Konstföreningar

 • Konstnärernas riksorganisation 

 • Jon Brunberg, ordinarie

 • Marika Troili, suppleant

 • Personal 

 • Anna Törrönen, ordinarie

 • Patrick Kretschek, suppleant

 • Förtroendevalda revisorer
 • Roine Hangvar, SAP, ordinarie
 • Niklas Widebeck, HSB, suppleant.
 • Auktoriserade Revisorer
 • PwC Karlstad