Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Styrelse

Ordförande
Magdalena Malm
 
Ledamöter
Lina Sofia Lundin, Konstfrämjandet Dalarna
Hanna Isaksson, Konstfrämjandet Norrbotten
Gustaf Londré, Konstfrämjandet Jämtland
Charlotta Nordblom Nellgård, Arbetarnas Bildningsförbund
Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund
Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker
Nils Claesson, Konstfrämjandet Kraft, Sörmland
Greta Burman, Sveriges Konstföreningar
 
Suppleanter
Anita Solbrand, Konstfrämjandet Uppland
Jacob Kimvall, AICA Sweden/Svenska konstkritikersamfundet
Elin Båve, Konstfrämjandet Västerbotten
 
Konstnärernas riksorganisation
Marika Troili, ordinarie
Edmon Kahlil, suppleant
 
Personal
Maria Ragnestam, ordinarie
Sofia Landström, suppleant
 
Förtroendevalda revisorer
Roine Hangvar, SAP, ordinarie
Niklas Widebeck, HSB, suppleant
 
Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad
 
Valberedning
Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund
Paula Hoffmann, Folkets Hus och Parker
Anton Hjärtmyr, Våra Gårdar