Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Styrelse

Ordförande
Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen
 
Ledamöter
Lina Sofia Lundin, Konstfrämjandet Dalarna
Mattias Vepsä, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Macarena Dusant, Konstfrämjandet Stockholm
Hanna Isaksson, Konstfrämjandet Norrbotten
Gustaf Londré, Konstfrämjandet Jämtland
Charlotta Nordblom Nellgård, Arbetarnas Bildningsförbund
Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund
Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker
Leif Jonsson, Konstfrämjandet Västmanland
Inger Kraft Etzler, Bygdegårdarnas Riksförbund
 
Suppleanter
Greta Burman, Sveriges Konstföreningar
Anita Solbrand, Konstfrämjandet Uppland
Jacob Kimvall, AICA Sweden/Svenska konstkritikersamfundet
Elin Båve, Konstfrämjandet Västerbotten
 
Konstnärernas riksorganisation
Jon Brunberg, ordinarie
Marika Troili, suppleant
 
Personal
Cecilia Sterner, Konstfrämjandet Skåne, ordinarie
Patrick Kretschek, Folkrörelsernas Konstfrämjande, suppleant
 
Förtroendevalda revisorer
Roine Hangvar, SAP, ordinarie
Niklas Widebeck, HSB, suppleant
 
Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad
 
Valberedning
Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund
Peter Gustavsson, Arbetarnas Bildningsförbund
Karin Willén, Konstnärscentrum Öst