Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Styrelse

 • Ordförande
 • Berit Högman, Socialdemokraterna
 • Vice ordförande
 • Monica Fundin Pourshahidi, Socialdemokrater för tro och solidaritet
 • Ledamöter
 • Thomas Hartman, Konstfrämjandet Västerbotten
 • Håkan Blomberg, Konstfrämjandet Bergslagen
 • Monica Eriksson, Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Stig Hellemarck, Konstfrämjandet Skåne
 • Hanna Kharazmi Holmér, Konstfrämjandet Stockholm
 • Lea Malmivirta, Konstfrämjandet Dalarna
 • Louise Malmström, ABF Norrköping
 • Calle Nathanson, Folkets Hus och Parker
 • Jan Nordvall, Hembygdsförbundet
 • Suppleanter
 • Leif Jonsson, Konstfrämjandet Västmanland
 • Mathieu Vrijman, Konstfrämjandet Öland Kalmar
 • Stella Broos, Konstfrämjandet Värmland
 • Personalrepresentanter
 • Marita Axelsson, Konstfrämjandet Bergslagen
 • Ulrika Flink, Konstfrämjandet Stockholm
 • KRO-representant
 • Marianne Andersson
 • Agneta Göthesson, suppleant
 • Förtroendevalda revisorer
 • Anders Saxén, Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Åke Olsson, suppleant
 • Auktoriserade Revisorer
 • PwC Karlstad
 • Valberedning
 • Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker
 • Christina Hedström, Konstfrämjandet Västerbotten
 • Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund