Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Styrelse

 • Ordförande
 • Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen

 • Ledamöter
 • Thomas Hartman, Kfr Västerbotten

 • Mathias Vepsä, SAP

 • Louise Malmström, ABF Östergötland

 • Hanna Kharazmi Holmer, Kfr Stockholm

 • Jan Nordvall, Sveriges Hembygdsförbund

 • Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker

 • Leif Jonsson, Kfr Västmanland

 • Inger Kraft Etzler, Bygdegårdarnas Riksförbund

 • Håkan Blomberg, Kfr Bergslagen

 • Kristin Spolander, Kfr Uppland

 • Suppleanter
 • Lina Sofia Lundin, Kfr Dalarna

 • Greta Burman, Sveriges Konstföreningar

 • Annika Bahrtine, Kfr Skåne

 • Konstnärernas riksorganisation 

 • Jon Brunberg, ordinarie

 • Agnetha Göthesson, suppleant

 • Personal 

 • Anna Törrönen, ordinarie

 • Caroline Malmström, suppleant

 • Förtroendevalda revisorer
 • Roine Hangvar, SAP, ordinarie
 • Niklas Widebeck, HSB, suppleant.
 • Auktoriserade Revisorer
 • PwC Karlstad