Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Harakat

Harakat är en grundutbildning i postkolonial teori som bedrivs av Akademin. Utbildningen är förlagd under sju tillfällen där centrala teman kring postkolonial teori behandlas med några utav Sveriges främsta postkoloniala teoretiker.

Under utbildningens gång kommer deltagarna få skriva ett examinations arbete som i slutet av terminen ska opponeras. Efter deltagarna genomfört utbildningen kommer de under avslutningsceremonin få ett certifikat. Utbildningstillfällerna kommer ske den sista lördagen varje månad från och med juni till december 2017.

 

Sista ansökningsdatum för höstens kurser har passerat. För mer information: info@akademin.nu

 

Några av Harakats pedagoger:

 

 • Fatima Doubakil
 • Fatima Doubakil är statsvetare med en magisterexamen i mänskliga rättigheter. Hon har även studerat Internationella relationer i USA. Efter fullgjord utbildning jobbade hon inom FN och tillbaks hemma i Sverige har hon specialiserat sig på utbildningar i mänskliga rättigheter som anställd i ledande MR-organisationer och sedan på egen hand. Fatima är en flitigt anlitad talare i rättssäkerhetsfrågor.
 • Edda Manga
 • Edda Manga är idéhistoriker för närvarande verksam som forskare vid Mångkulturellt centrum.
  ”Orientalismen idag: den homofobe, den kvinnoförtryckande och den terroristiska andre”. Föreläsningen kommer att utifrån Edward Saids studie Orientalism, analysera diskursen om ”islam” och muslimer i Västvärlden idag, med speciell fokus på Sverige.
 • Therese Svensson
 • Therese Svensson, doktorand och lärare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
  I sin avhandling undersöker Therese Svensson hur man kan göra dekoloniserande och vithetskritiska läsningar av svenskspråkig litteratur från tidigt 1900-tal. Hon håller i kurserna ”Litteratur och intersektionalitet” på grundnivå och ”Litteratur och vithetskritik” på avancerad nivå vid Göteborgs universitet. Therese Svensson arrangerar också ”VitKrit – seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst” vars föreläsningar är öppna för allmänheten.
 • Kitimbwa Sabuni
 • Kitimbwa Sabuni är civilekonom med inriktning på organisationsutveckling och har lång erfarenhet av att utbilda grupper och leda workshops inom ämnena mångfald och likabehandling. Kitimbwa har gått the International Human Rights Training Program i Montreal, Kanada för MR-utbildare och är en flitigt anlitad moderator och panelist. Han har publicerat flera rapporter och artiklar i ledande media i frågor som berör mänskliga rättigheter. Har många års erfarenheter av aktivism till skydd för MR och för social rättvisa inom Afrosvenskarnas riksförbund och Muslimska mänskliga rättighetskommittén.
 • Tobias Hübinette
 • Sverige är idag västvärldens kanske mest segregerade samhälle samtidigt som landet fortfarande är ett av världens rikaste länder. Dessutom styrs Sverige av världens första och enda antirasistiska och feministiska regering och invånarna i landet genomsyras än idag av en djupt förankrad antirasistisk övertygelse och hållning.

  Med hjälp av historien, med hjälp av siffror och med hjälp av begrepp från ras- och vithetsforskningen försöker Tobias Hübinette i denna presentation förstå hur den svenska rasmaktsordningen ser ut, hur den har växt fram och hur den kan komma att se ut i framtiden. Tobias Hübinette är docent i interkulturell pedagogik samt lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet. Han leder och organiserar det nationella Forte-finansierade forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning samt är redaktör för boken ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (2017) och arbetar på ett forskningsprojekt som handlar om den icke-vita svenska samtidslitteraturen.