Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Arts Organizations Out of Office – Dealing with Changing Political Landscapes

Under 2018 initieras ett nordiskt nätverk för självorganiserade konstinitiativ för ett proaktivt arbete i relation till samtida politiska utmaningar.
Under 2018 initieras ett nordiskt nätverk för självorganiserade konstinitiativ för ett proaktivt arbete i relation till samtida politiska utmaningar.

I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisationen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?

 

Under tre tillfällen 2018-2019 samlar Konstfrämjandet andra aktörer för dessa diskussioner och utveckla parallellt egna strategier för en långsiktig hållbarhet.

 

Kontaktpersoner Caroline Malmström, Konstfrämjandet och Sebastian Dahlqvist, Art Lab Gnesta.

 

I nätverket ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK).