Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

TA PLATS!

TA PLATS! var ett konstprojekt, en utställning och ett utbildningsprojekt om demokratifrågor och tillgänglighet. Det drevs 2010–2014 av Konstfrämjandet med Po Hagström som projektledare. Syftet var att belysa och lyfta fram samtidskonstens möjligheter att beröra människor, oavsett funktionsförmåga hos besökaren.

 

På den initiala utställningen på Kulturhuset i Stockholm 2010 deltog tio konstnärer/konstnärskollektiv. De var Performing Pictures, Lisa Torell, Jesper NordaGlimpse, Felix Gmelin, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Jacob Dahlgren, Maud&Leth, Ola Nilsson samt Musik- och teatermuseet.

 

Läs TA PLATS! online