Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Konstkupan

Konstkupan är en öppen ateljé, en plats för kreativt skapande, där målgruppen står som värd och bjuder in omvärlden.
Konstkupan är en öppen ateljé, en plats för kreativt skapande, där målgruppen står som värd och bjuder in omvärlden.

Det Malmöbaserade treårsprojektet Konstkupan ger unga människor med erfarenhet av migration möjlighet att påverka och uttrycka sig.

Konstkupan riktar sig till unga mellan 18 och 25 år, och projektet har stöd från Allmänna Arvsfonden. Under tre år kommer cirka 100 ungdomar i asylprocessen att få möjlighet att delta aktivt i Konstkupan, men ytterligare tusentals kommer att nås. När projektet är slut är målet att verksamheten står på en stabil grund och kan fortsätta i egen regi.
Folkrörelsernas Konstfrämjande och Individuell Människohjälp är första svenska aktör att gå in i Art-Hives, ett internationellt nätverk med tydlig gräsrotsagenda.

IMs och Konstfrämjandets vision är att ge rum åt kreativa och kulturella uttryck som utgår från själva målgruppen, som skapar dialog, möjliggör kunskapsdelning och bygger broar mellan olika individer och grupper. Konstkupan kommer under tre år att engagera 100 ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 25 år som är i asylprocessen, som aktiva deltagare. Dessutom kommer 40 etablerade svenskar, men nätverk i och kunskap om det svenska samhället att delta aktivt. Tio kulturprofiler inom konst, skrivande och teater i regionen kommer att finnas med i projektet.

Läs mer på www.konstkupan.se