Konstfrämjandet

2

Konstfrämjandet

Allborgarrätten – Jan Rydén

Ett projekt om en sedvänja som inte finns, eller i alla fall en sedvänja som vi ännu inte har fått syn på, och som vi ännu inte har gett ett namn. Ett nyskapat ord för vad som kunde bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten.
Ett projekt om en sedvänja som inte finns, eller i alla fall en sedvänja som vi ännu inte har fått syn på, och som vi ännu inte har gett ett namn. Ett nyskapat ord för vad som kunde bli den urbana motsvarigheten till den svenska allemansrätten.

Vi vet hur vi ska uppföra oss i skog och mark, men i staden är vi osäkra på både rättigheter och skyldigheter. Trots att vi lever i ett alltmer urbant samhälle.

 

Vi har sedan länge en sedvänja som styr våra rättigheter och skyldigheter när vi rör oss i naturen: Allemansrätten. Men de flesta av oss lever numera i städer, och inflyttningen fortsätter. Svenskarna är av hävd inget urbant folk, självbilden har länge varit kopplad till naturen, en alldeles särskild känsla för naturen. Vi saknar motsvarigheten till en allemansrätt i stadslandskapet, vi saknar en kodifierad urban sedvänja kring våra friheter, rättigheter och skyldigheter.

 

Läs mer om Allborgarrätten

 

Allborgarrätten gick att lyssna på 22 maj – 30 oktober 2017.